Тип: Здати Зняти Продати Купити
Де:
Що:
Ціна: -
Розширенний пошук
Запам'ятати мене
Забули пароль? Реєстрація

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

 

Громадянин України ___________________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _______________________________________________________,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується "Продавець"), з однієї сторони, та

громадянин України ____________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ______________________________________________________,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується "Покупець"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити квартиру N _____________________ в будинку N ____________________________________________

(цифрами і прописом) (прописом)

на вулиці _____________ в місті ________________ (надалі іменується "квартира").

2. Квартира складається з ___________ кімнат жилою площею ____________ кв. м та кухні. Загальна площа квартири становить ________________________________ кв. м

____________________________________________________________________________.

(прописом)

Основні характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий __________________ і є Додатком N 1 до цього Договору.

3. Квартира належить Продавцю на підставі ___________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

(вказати документ, який підтверджує право власності Продавця на квартиру)

4. Право власності Продавця на квартиру зареєстровано у ____________________________________________________________________________,

(вказати відомості про державну реєстрацію права власності Продавця на квартиру)

що підтверджується ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

(вказати документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності Продавця на квартиру)

5. Продавець гарантує, що квартира належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

6. Продавець зобов'язується передати Покупцеві одночасно з переданням квартири усі документи, що стосуються квартири та підлягають переданню разом із нею згідно із чинним законодавством України та вимогами, що звичайно ставляться.

7. Договірна ціна квартири за цим Договором складає _______________________.

(прописом)

8. Оціночна (інвентаризаційна) вартість квартири за цим Договором становить __________________________, що підтверджується _______________________________.

(прописом) (вказати документ)

9. Сплата договірної ціни квартири Продавцю здійснюється Покупцем у ____________ строк після державної реєстрації цього Договору шляхом передачі Покупцем Продавцеві грошових коштів у розмірі, що визначений у п. 6 цього Договору.

10. Будь-які витрати, пов'язані із укладенням цього Договору покладаються на _____________.

11. Продавець зобов'язується звільнити квартиру з членами своєї сім'ї не пізніше _____________________________________________, а Покупець дає згоду на проживання Продавця в квартирі до цього терміну.

12. Перехід права власності на квартиру від Продавця до Покупця відбувається з моменту його державної реєстрації.

13. Момент переходу ризику випадкового знищення та випадкового пошкодження квартири збігається з моментом звільнення квартири Продавцем та членами його сім’ї.

14. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

15. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у порядку, що визначений чинним законодавством України.

16. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його державної реєстрації та діє протягом строку достатнього для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

17. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

18. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Продавець: ______________________
паспорт серія _____ N ____________
виданий_________________________
проживає__________________________
________________________________

Продавець: ______________________

(підпис)

Покупець: _______________________
паспорт серія _____ N ____________
виданий_________________________
проживає__________________________
________________________________

Покупець: _______________________

(підпис)

Продавець: ______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Продавець: ______________________

(підпис)

Покупець: _______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Покупець: _______________________

(підпис)

e-realty.com.ua - сервис бесплатных объявлений.

 

Об'єктів у базі

Ми у соц. мережах

Курс валют

1 USD 39.80 0
1 EUR 39.90 0
1 RUB 0.34 0
15 Джерело НБУ