Тип: Здати Зняти Продати Купити
Де:
Що:
Ціна: -
Розширенний пошук
Запам'ятати мене
Забули пароль? Реєстрація

Публічний договір-оферта про надання рекламно-інформаційних послуг

Фізична особа підприємець Костовецький Дмитро Олександрович, який діє на підставі свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та свідоцтва платника єдиного податку далі  –Виконавець з однієї сторони, та будь-яка фізична чи юридична особа, яка замовляє рекламно-інформаційні послуги, надалі -Замовник, а разом – Сторони, складають договір про надання рекламно-інформаційних послуг.

 Даний договір-оферта вважається укладеним після сплати Замовником попереднього платежу за надання рекламних послуг Виконавцем.

Терміни, які використовуються у цьому договорі:

Оферта – чинний документ (публічна оферта), який передбачає пропозицію на розміщення рекламно-інформаціонних матеріалів у мережі Інтернет, опублікований у вільному доступі для користувачів веб-сайту: http://e-realty.com.ua/ (далі – сайт).

Акцепт оферти – попередня оплата послуг Замовником (відповідно до пункту ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України). Акцептування Замовником договору-оферти означає, що він повністю згоден з усіма положеннями цього договору-оферти.

Користувач – відвідувач інформаційних ресурсів веб-сайту.

Рекламне місце – місце, виділене в дизайні веб-сайту для розміщення (показу) рекламних матеріалів, а саме розділу «Гарячі пропозиції».

Рекламне оголошення, реклама – рекламний блок, який може містити рекламну інформацію і/або посилання, надані Замовником у рамках певної рекламної кампанії для просування у мережі Інтернет через веб-сайт відповідно до умов договору-оферти.

Посилання – включене в рекламне оголошення текстове посилання, яке переадресує за допомогою кліка користувачів до інформаційного ресурсу (сайту) в мережі Інтернет, окрему сторінку (URL), яку вказує Замовник для рекламного оголошення, або на спеціальну інтернет-сторінку, яка містить надану Замовником для рекламного оголошення інформацію.

Рекламні матеріали – текстові, відео-, фото- та інші матеріали, що містять або виражають рекламне оголошення, рекламу Замовника.

Показ – розміщення/відображення рекламного оголошення на рекламних місцях.

Клік – перехід користувача за посиланням, вказаним у рекламному оголошенні після його показу.

Пошукова реклама – принцип показу реклами на передбачених для неї місцях, згідно з яким показ рекламного оголошення здійснюється за умови наявності у відповідному пошуковому запиті користувача ключового слова/словосполучення, зазначеного як критерій для показу рекламного оголошення. При цьому можуть враховуватися інші критерії показу реклами (геотаргетинг та інше).

Контекстна реклама – принцип показу реклами, згідно з яким показ оголошень здійснюється за умови наявності автоматично встановленої пошуковими інтернет-системами чи окремими сайтами відповідності тематики (контексту) веб-сторінки і/або інтересів користувачів. Ця відповідність визначається за сукупністю ключових слів/словосполучень, зазначених у рекламній кампанії в якості критерію показу для даного оголошення або іншим способом.

Звітний період – період надання послуг, який може становити будь-який термін в залежності від вибору Замовника.

Дата договору-оферти – це дата, коли Замовник приймає умови цієї оферти і здійснює оплату замовлених послуг у визначеному порядку.

Дата закінчення терміну договору-оферти – це дата (при наявності такої), яку сторони встановили шляхом домовленості і яка передбачає дату припинення надання Виконавцем рекламних послуг (при повній оплаті за надані послуги).

1.Предмет договору-оферти

1.1. Виконавець зобов’язується на підставі заявок Замовника (вибору розміщення свого оголошення в розділі «Гарячі пропозиції») надавати рекламні послуги, а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати їх вартість на умовах цього Договору. Послуги, що надаються Виконавцем Замовникові включають показ його оголошення доданого в розділ «Гарячі пропозиції» на перших позиціях відповідних пошукових запитів на сайті.

1.2. У перелік рекламних послуг за договором-оферти входять:

  • показ оголошення Замовника доданого в розділ «Гарячі пропозиції» на перших позиціях  відповідних пошукових запитів на сайті.
  • платне підняття існуючого оголошення

2.Загальні положення

2.1. Даний договір є публічним, і згідно ст. ст. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів. Текст договору-оферти публікований у вільному доступі для користувачів мережі Інтернет за посиланням: http://e-realty.com.ua/chapter/oferta-reklama.

2.2. Попередня оплата послуг вважається акцептом договору-оферти Замовником (фізичною чи юридичною особою) та передбачає беззастережне прийняття умов цієї оферти.

3.Порядок розрахунків

3.1. Обсяг і вартість замовлених послуг з розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у мережі Інтернет, а також повна вартість послуг наданих Виконавцем за звітний період визначаються за домовленістю Сторін.

3.2. Договором-офертою передбачена безготівкова форма оплати шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця за допомогою Приват24, та Liqpay .

3.3. Оплата всіх замовлених послуг з розміщення рекламних матеріалів здійснюється безпосередньо Виконавцем, який несе зобов’язання перед третіми особами за розрахунки і сплату належних їм сум.

3.4. У разі, якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів, після оплати Замовник не звернувся до Виконавця та не пред’явив претензію до якості наданих послуг, вважається, що послуги відповідають вимогам договору-оферти і прийняті Замовником у повному обсязі.

3.5. Замовник здійснює 100% попередню оплату рекламно-інформаційних послуг за цим Договором в момент розміщення свого оголошення в розділі «Гарячі пропозиції».

3.6. Всі платежі за договором-офертою повинні здійснюватися виключно у національній валюті України – гривні.

 4.Права та обов’язки сторін

4.1. Замовник надає для розміщення рекламно-інформаційних послуг лише матеріали (фото-, відео-, текстові матеріали), які не порушують будь-яких прав третіх осіб, Закон України «Про рекламу» та інші норми чинного законодавства України.

4.2. Замовник попередньо (до подання матеріалів Виконавцю для розміщення) має одержати всі необхідні дозволи для використання і публікацію матеріалів.

4.3. Замовник має надати для розміщення рекламні матеріали та інформацію, що не порушують права третіх осіб, Закон України «Про рекламу» та інші норми чинного законодавства України.

4.4. Замовник гарантує, що зміст і форма рекламних матеріалів, визначення та використання ключових слів в них, що розміщуються Виконавцем, не порушують і не тягнуть за собою порушення будь-яких прав третіх осіб, Закону України «Про рекламу» та інші норми чинного законодавства України.

4.5. Замовник зобов’язаний здійснювати розрахунки з Виконавцем, дотримуючись обумовлених Сторонами строків.

4.6. Замовник вправі відмовитися від надання послуг, попередивши Виконавця, надіславши електронного листа на адресу: admin@e-realty.com.ua. Відмова Замовника від даного договору-оферти не передбачає повернення Виконавцем будь-яких коштів, сплачених попередньо.

4.7. Виконавець зобов’язаний розмістити рекламно-інформаційні матеріали Замовника у погодженому Сторонами рекламному місці на веб-сайті Виконавця. Розміщуючи ці матеріали Виконавець виходить із того, що Замовник попередньо одержав всі необхідні дозволи для публікації і використання матеріалів і їх використання не порушує будь-яких прав третіх осіб, Закон України «Про рекламу» та інші норми чинного законодавства України.

4.8. Виконавець вправі зупинити розміщення видалити розміщені рекламно-інформаційні матеріали без попереднього попередження Замовника та припинити надання послуг, якщо виявилося, що Замовник передав для розміщення інформацію, що порушує будь-які права третіх осіб, Закон України «Про рекламу» та інші норми чинного законодавства України, або відмовився оплачувати надані послуги.

5.Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за умовами договору-оферти згідно чинного законодавства України.

5.2. Виконавець несе відповідальність за виконання послуг у відповідності з даним договором-офертою.

5.3. Замовник несе відповідальність за своєчасну оплату наданих рекламно-інформаційних послуг. Замовник відповідає за зміст переданих Виконавцю для розміщення і опублікованих на веб-сайті рекламно-інформаційних матеріалів згідно з умовами договору-оферти, за дотримання авторських прав і прав третіх осіб, за наявність посилань на ліцензії та/або вказівки на сертифікацію продукції й послуг, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4. Усі права на опубліковані аудіо, відео, графічні й текстові матеріали належать їх власникам й Виконавець та його працівники не відповідають за використання цих матеріалів, за будь-які помилки, неточності, які можуть бути виявлені в них, за будь-які прямі, непрямі, опосередковані, а також будь-які інші види збитків, які виникли в результаті використання або у зв’язку з використанням цих матеріалів.

5.5. Виконавець, адміністрація веб-сайту, де опубліковані рекламно-інформаційні матеріали Замовника та/або їхні представники не несуть відповідальності і не дають гарантій стосовно таких питань:

  • відповідності результатів розміщення рекламно-інформаційних матеріалів очікуванням Замовника;
  • відсутності перебоїв і помилок, своєчасності, надійності і безпечній роботі веб-сайту та його функцій;
  • усунення помилок і недоліків на веб-сайті;
  • відсутності комп’ютерних вірусів чи інших джерел помилок на веб-сайті або їх сервері.

 6.Акцепт договору-оферти, термін і припинення його дії

6.1. Умови договору-оферти діють з моменту його розміщення в мережі Інтернет за посиланням: http://e-realty.com.ua/chapter/oferta-reklama.

6.2. Виконавець вправі періодично оновлювати умови договору-оферти на власний розсуд. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту за посиланням http://e-realty.com.ua/chapter/oferta-reklama. У разі незгоди з такими змінами Замовник має право припинити замовлення послуг та дію договору-оферти з ним, попередивши Замовника, надіславши електронного листа на адресу: admin@e-realty.com.ua.

6.3. Акцептом договору-оферти є сплата Замовником платежу.

6.4. Договір-оферта набуває чинності з моменту акцепту і діє до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі чи його розірвання за домовленістю сторін.

 7.Додаткові умови

7.1. Суперечки та розбіжності за даним договором-офертою вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Спори, за якими не досягнуто згоди, вирішуються у Господарському суді за місцем знаходження Виконавця.

7.3. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених у цьому договорі-оферті, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

7.4. Сторони зобов’язуються сповіщати один одному про зміну своєї адреси (місця знаходження), банківських реквізитів, номерів телефонів, адрес електронної пошти не пізніше 10 (десяти) днів після такої зміни.

7.5. Сторони встановили, що при виконанні їхніх зобов’язань можливий обмін документами за допомогою сканкопії або з використанням електронної пошти, відправленої з домену сторони цього договору. Сторони визнають юридичну силу листування сторін по електронній пошті.

7.6. Сторони надають згоду на обробку (у тому числі збирання, використання та зберігання) їх персональних даних (даних керівників та інших працівників), зазначених у документах Сторін, з метою ведення господарської діяльності Сторін, забезпечення реалізації податкових відносин, ведення бухгалтерського обліку та бази даних контрагентів сторін.

 8.Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе зобов’язань за цим договором-офертою, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили: стихійне лихо, епідемія, вибух, пожежа та інші надзвичайні обставини, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання зобов’язань за договором-офертою відкладається пропорційно часу, протягом якого діяли ці обставини. Якщо обставини діють більше 3 (трьох) місяців, то кожна зі Сторін має право розірвати Договір в односторонньому порядку. В цьому випадку жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування збитків.

8.2. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов’язання протягом 5 (п’яти) дні, починаючи з моменту їх настання, повідомляє іншу сторону за договором-офертою про настання (припинення) таких обставин у доступній для неї спосіб комунікації (e-mail, SMS, поштовий лист, телефонний дзвінок та ін.). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє сторони права посилатися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

 9.Реквізити Виконавця

ФОП Костовецький Дмитро Олександрович

02002, м. Київ, Митрополита Андрея Шептицького 22В

код ЄДРПОУ 2801214697

п/р IBAN UA393052990000026001026211972

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

 

Директор                                Д.О. Костовецький

Об'єктів у базі

Ми у соц. мережах

Курс валют

1 USD 39.80
1 EUR 39.90
1 RUB 0.34
20.05.2024 Джерело НБУ